Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 26. oktobar 2019

MESTO: ETF, Beograd

PSSOH konferencija

PSSOH je skraćenica od Primena Slobodnog Softvera i Otvorenog Hardvera.
Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.

PSSOH VESTI

PSSOH 2019 (14. i 20. decembar 2019)

PSSOH izveštaj za 2019 godinu je dostupan:

OVDE

PSSOH 2019 (2. novembar 2019)

Ovogodišnji PROGRAM je dostupan na Zenodo repozitorijumu.

Elektronska verzija ZBORNIKA druge PSSOH konferencije je dostupna ovde.

PSSOH 2019 (4. jun 2019)

Preliminarni program i pismo poziva su dostupni na Zenodo repozitirijumu.

Dodeljene besplatne karte za PyCon Balkan konferenciju (1. jun 2019)

Nagrađeni studenti ETF-a su Miloš Budimir, Ivan Simić, Marko Bugarinović, Sandra Božović i Miljan Đorđević.
Čestitamo. Uživajte u Pycon Balkan 2019!

PyCon Balkan konferencija (28. mart 2019)

PyCon Balkan je godišnja konferencija koju organizuje Python Belgrade na Balkanu od 2018. godine.
PyCon Balkan 2019 će se održati u periodu od 3. do 5. oktobra u Hilton hotelu u Beogradu.
Konferencija se sastoji od preko 30 predavanja i radionica koje će se održati u 3 dana. Predavači i učesnici dolaze iz celog sveta, i sa velikim izborom tema koje su pokrivene programom konferencije naša zajednica je postavila osnov za globalni pristup Python-u.
Pogledajte više na https://pyconbalkan.com.

PSSOH 2018 dokumenta i materijali

PSSOH 2018 najava je dostupna ovde (Zenodo link). (3. septembar 2018)
Preliminarna agenda za PSSOH 2018 je dostupna ovde. (3. septembar 2018)
Finalna agenda za PSSOH 2018 je dostupna ovde (Zenodo link) (Zenodo link) ili ovde (3. oktobar 2018).
Prezentacija koju je održao prof. Predrag Pejović ispred organizacionog i uredničkog odbora je dostupna ovde (Zenodo link) (13. oktobar 2018).
Elektronska verzija ZBORNIKA prve PSSOH konferencije je dostupna ovde (13. oktobar 2018).
Verzije postera sa PSSOH izložbe na engleskom i sprskom jeziku su dostupne ovde (Zenodo link) (28. oktobar 2018).
Dokumentarni film koji je predstavljen na PSSOH 2018 pod nazivom "Film o srpskim naučnicama" je dostupan ovde (youtube link) (30. oktobar 2018).
Izveštaj sa konferencije je dostupan ovde (Zenodo link) (23. oktobar 2018).
Rezultati PSSOH ankete su dostupni (4. novembar 2018):

PSSOH 2018 - rezultati ankete

PSSOH 2018 postkonferencijski program

Prva PSSOH konfrerencija održana 2018. godine je uključila dva postkonferencijska predavanja i
jedan postkonferencijski kurs (Svi postkonferencijski događaji su bili besplatni!):

 1. Kurs pod nazivom "R u nauci o podacima" (početni nivo) je održala doc. Nadica Miljković
  (materijali su dostupni na GitHub repozitorijumu)
 2. Predavanje pod nazivom "Autorska prava i slobodne licence (za istraživače)" je održala Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar
  (prezentacija je dostupna na Zenodo repozitorijumu)
 3. Predavanje pod nazivom "Uvod u programski jezik Python sa primenom u električnim merenjima" je održao prof. Predrag Pejović
  (prezentacija je dostupna na Zenodo repozitorijumu)

Misija & vizija

Naš cilj je da promovišemo primenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera. Dodatno, želimo da ukažemo na ulogu i reprezentaciju žena u električnom inženjerstvu i računarstvu.


Datum & vreme

Druga PSSOH jednodnevna konferencija se sastoji od predavanja po pozivu.
PSSOH će se održati u zgradi Tehničkih fakulteta (na ETF-u) u subotu 26. oktobra 2019. godine.


Članica i članovi organizacionog i uredničkog odbora

doc. dr Nadica Miljković

Katedra za signale i sisteme
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu

prof. dr Predrag Pejović

Katedra za elektroniku
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu

vanr. prof. dr Miloš Cvetanović

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu

PSSOH odbori

Članice i članovi naučnog odbora

 • prof. Predrag Pejović, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Miloš Cvetanović, Beograd, Srbija
 • doc. Nadica Miljković, Beograd, Srbija
 • doc. Vladimir Milovanović, Kragujevac, Srbija
 • prof. Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija
 • vanr. prof. Gordana Gardašević, Banja Luka, BiH
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • dipl. inž. Dragan Satarić, Beograd, Srbija
 • doc. Branislav Gerazov, Skoplje, Makedonija
 • MS Biljana Kosanović, Beograd, Srbija


Članice i članovi organizacionog odbora (van ETF-a)

 • Đurđa Timotijević, MSc, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Iris Žeželj, Belgrade, Serbia
 • viš. nauč. saradnik Ljiljana Lazarević, Beograd, Srbija
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
 • dipl. inž. Bojana Satarić, Beograd, Srbija
Glavni volonter

 • Nikola Todorović, student, Beograd, Srbija

Volonterke i volonteri

 • Dragica Nikolić, studentkinja, Beograd, Srbija
 • Nenad Popović, PhD student, Beograd, Srbija
 • Milana Prodanov, PhD studentkinja, Beograd, Srbija
 • Milan Antić, MSc, Alumnum, Beograd, Srbija
 • Miloš Budimir, student, Beograd, Srbija
 • Mihajlo Pavlović, student, Beograd, Srbija
 • Jovan Sandić, student, Beograd, Srbija


Logo je dizajnirala

Dragica Nikolić, studentkinja, Beograd, Srbija


Fotografije je snimio

doc. dr Miodrag Tasić, Beograd, Srbija


Kodeks ponašanja je preveo

prof. Miloš Đurić, Beograd, Srbija
PSSOH su podržali

Akademska Misao

Beograd, Srbija

Comtrade System Integration

Beograd, Srbija


PSSOH partnerke i partneri

FTN

Univerzitet u Novom Sadu

LaIT

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Teodesk

Beograd, Srbija

KELM

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Let it be MIT

MIT konferencija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

BeFEM

Feministčki kulturni centar, Beograd, Srbija

SatRday konferencija

Beograd, Srbija

Data Science Srbija

Beograd, Srbija


Centar za ženske studije

Beograd, Srbija

R-Ladies

Beograd, Srbija

LiBRE! časopis

Beograd, Srbija

LibrePlanet

Libre Planet konferencija
Fondacija o slobodnom softveru


FSFE

Fondacija o slobodnom softveru
Evrope

PyCon Balkan

PyCon Balkan konferencija
Beograd, Srbija

LIRA

Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Beograd, Srbija

Vikimedija Srbije

Beograd, Srbija

WEE časopis (JWEE)

Beograd, Srbija

Tilda Centar

Novi Sad, Srbija

BalCCon

Novi Sad, Srbija

Haklab

Beograd, Srbija

Fedora Srbija

Novi Sad, Srbija

AMRES

Beograd, Srbija

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348