Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 13. oktobar 2018

MESTO: ETF, Beograd

PSSOH ODABRANE VESTI 2018

PSSOH najava (3. septembar 2018)

Najava za PSSOH 2018 konferenciju je dostupna ovde.
Preliminarna agenda za PSSOH 2018 konferenciju je dostupna ovde.

PSSOH poster sesija (28. oktobar 2018)

Posteri sa PSSOH izložbe su dostupni i na engleskom i na srpskom jeziku ovde.

PSSOH premijera dokumentarnog filma (30. oktobar 2018)

Dokumentarni film koji je predstavljen tokom PSSOH 2018 pod nazivom "Film o srpskim naučnicama" može se pogledati ovde.

PSSOH MATERIJALI 2018

Svi materijali za 2018. godinu su dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh2018/.
KONAČAN PROGRAM za PSSOH 2018 je dostupan na Zenodo repozitorijumu.
Elektronska verzija ZBORNIKA prve PSSOH konferencije je dostupna ovde.


PSSOH Agenda 2018*

*Nazivi predavanja za radove i sažetke na engleskom jeziku nisu prevođeni

Uvodna sesija, predsedava: doc. dr Nadica Miljković

Vreme Predavač/ica Naslov
9:30-9:40 Prof. dr Milo Tomašević, dekan, ETF PSSOH otvaranje: Dobrodošlica
9:40-9:50 Brankica Janković, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbija PSSOH otvaranje: Uvodni govor
9:50-10:05 Dragan Satarić, Vikimedija Srbije Free software and open culture in Serbia
10:05-10:15 Prof. dr Predrag Pejović, PSSOH Organizacioni & Urednički odbor PSSOH konferencija


Sesija I: Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera, predsedava: prof. dr Predrag Pejović

Vreme Autor(ka)/i(e) Naslov
10:15-10:30 vanr. prof. dr Vladimir Milovanović,
Kragujevac, Srbija
On the borderline between hardware and software:
Free instruction set architectures as an alternative
10:30-10:45 Damjan Krstajić, Beograd, Srbija Dvadeset pet godina R programskog jezika
10:45-11:00 vanr. prof. dr Miloš Cvetanović et al., Beograd, Srbija Detection of dual licensing violation
11:00-11:15 viš. nauč. saradnik Ljiljana Lazarević i
doc. dr Iris Žeželj, Beograd, Srbija
How open science norms improve scientific practices
11:15-11:30 Vasilije Rajović et al., Beograd, Srbija Dspace – institutional repositories – dissemination of research results: A local case study


Sesija II: Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera,
predsedava: vanr. prof. dr Miloš Cvetanović

Vreme Autor(ka)/i(e) Naslov
13:20-13:35 vanr. prof. dr Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija Open source hardware and software for biomedical measurements
13:35-13:50 vanr. prof. dr Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija Methods for assessing cognitive workload of drivers
13:50-14:05 Srđan Popović, Beograd, Srbija GNU/Linux and its place through history
14:05-14:20 doc. dr Nadica Miljković, Beograd, Srbija Otvoreni nastavni materijali: Interna iskustva
14:20-14:35 doc. dr Marko Mišić et al., Beograd, Srbija Naučiti prvake Python


Sesija III: Žene u elektrotehnici i računarstvu, predsedava: doc. dr Biljana Stanković

Vreme Autor(ka)/i(e) Naslov
15:10-15:25 doc. dr Marija Punt i Martijn Punt,
Beograd, Srbija
Ada Byron and her contributions to early computer science
15:25-15:40 doc. dr Biljana Stanković, Beograd, Srbija Programirati kao devojčica: rodne razlike u računarstvu
15:40-15:55 Ela Vidović, Zagreb, Hrvatska Clinical engineering: Experiences and practices


POST-KONFERENCIJSKI KURSEVI I PREDAVANJA 2018

Datum Predavač/ica Naslov
20. oktobar 2018 Nadica Miljković Kurs "R for data science" (početni nivo)
20. oktobar 2018 Milica Ševkušić Predavanje "Autorska prava i slobodne licence (za istraživače)"
20. oktobar 2018 Predrag Pejović Predavanje "Uvod u programski jezik Python sa primenom u električnim merenjima"


Izveštaj na engleskom jeziku za PSSOH 2018 konferenciju je dostupan:

OVDE

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348