Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 9. oktobar 2021

MESTO: ETF, Beograd

PSSOH konferencija

PSSOH je skraćenica od Primena Slobodnog Softvera i Otvorenog Hardvera.
Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.
Svi naši materijali su slobodno dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.

PSSOH VESTI

PSSOH 2021 OBRAZAC (9. jul 2021)

LibreOfis i Lateh obrasci za pisanje PSSOH radova u celini su dostupni na Zenodu.

PSSOH 2021 OBRAZAC (10. maj 2021)

Obrazac za pisanje PSSOH radova u celini je dostupan na Zenodu.

PSSOH 2021 (25. mart 2021)

PSSOH 2021 će se održati 9. oktobra 2021!

Misija & vizija

Naš cilj je da promovišemo primenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kao i da ukažemo na ulogu i prisustvo žena u električnom inženjerstvu i računarstvu. Pridržavamo se Ideje vodilje i Kodeksa ponašanja LibrePlanet konferencije koji su u skladu sa našim stavovima i ciljevima (prevod je dostupan na: 10.5281/zenodo.1421274).


Datum & vreme

Četvrta PSSOH jednodnevna konferencija se sastoji od predavanja po pozivu.
PSSOH će se održati u zgradi Tehničkih fakulteta (na ETF-u) ili virtuelno u subotu 9. oktobra 2021. godine.


Urednički odbor

vanr. prof. dr Nadica Miljković
Urednica i rukovodilac
Organizacionog odbora

Katedra za signale i sisteme
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

prof. dr Predrag Pejović
Urednik

Katedra za elektroniku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

vanr. prof. dr Miloš Cvetanović
Urednik

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u BeograduOrganizacioni odbor

doc. dr Miloš Bjelić
Predsedavajući

Katedra za telekomunikacije
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

Nikola Todorović, student
Predsedavajući

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu


Dejan Petković, student
Član

Dragica Nikolić, studentkinja
Članica
Živana Garašević, studentkinja
Članica
Jovan Sandić, student
Član

Mihajlo Pavlović, student
Član
Dr Nenad B. Popović
Član
Miloš Budimir, student
Član
Nebojša Jovanović, student
Član
Pavle Radojković, student
Član
Sara Živković, student
Član
Danilo Đokić, saradnik u nastavi
Član

Ostali PSSOH odbori

Članice i članovi naučnog odbora

 • Prof. Predrag Pejović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Miloš Cvetanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Nadica Miljković, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Vladimir Milovanović, Kragujevac, Srbija
 • Prof. Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija
 • Prof. Gordana Gardašević, Banja Luka, BiH
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • Dipl. inž. Dragan Satarić, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Branislav Gerazov, Skoplje, Makedonija
 • MS Biljana Kosanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Zaharije Radivojević, Beograd, Srbija
 • Prof. Miloš Daković, Podgorica, Crna Gora

Članice i članovi organizacionog odbora (van ETF-a)

 • Đurđa Timotijević, MSc, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Iris Žeželj, Beograd, Srbija
 • viš. nauč. saradnik Ljiljana B. Lazarević, Beograd, Srbija
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
 • dipl. inž. Bojana Satarić, Beograd, Srbija
 • viš. nauč. saradnik Dejana Pavlović, Beograd, SrbijaVolonterke i volonteri

 • Milan Antić, MSc, Alumnum, Beograd, Srbija
 • uskoro će biti objavljena i druga imena

Preliminarna PSSOH Agenda 2021

DATUM & MESTO: 9. oktobar, 2021 u glavnoj zgradi ETF-a
VREMENSKA ZONA: lokalno vreme u Beogradu (srednjoevropsko, eng. CET)
REGISTRACIJA: Uskoro počinje!
Svi materijali za PSSOH su dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.

Uvodna sesija

Vreme Autor(ka) Naslov
10:00-10:05 ETF predstavnici Dobrodošlica!
TBD Predstavnici PSSOH uredničkog odbora Četvrta PSSOH konferencija iz perspektive uredničkog odbora


Plenarna sesija

Vreme Autor/ka Naslov
10:30-11:30
Italo Vignoli
One of the founders and team members of The Document Foundation,
and main spokesperson
Digital Sovereignty
16:00-16:30
Calista Redmond
CEO, RISC-V International
RISC-V: The Open Era of Computing


Slobodan softver, otvoren hardver i tehnologije otvorenog koda za primenu u obrazovanju

Vreme Autor/ka Naslov
TBD-TBD Vladimir Milovanović Savremeno slaganje inženjerskog teksta koristeći Sphinx generator dokumentacije
TBD-TBD Dejan Pajić Otvoreni interaktivni udžbenici - pregled i primer
TBD-TBD Nemanja Milošević Korišćenje otvorenog softvera u nastavi informatike
TBD-TBD Aleksandar Pajkanović Otvoreni hardver sa primenom u nastavi
TBD-TBD Marko Mićović et al. Izazovi u realizaciji nastave na predmetu osnovnih studija Programiranje mobilnih uređaja
TBD-TBD Miloš Daković Učenje na daljinu - studija slučaja ETF-OL


Primena otvorenog i slobodnog softvera i otvorenog hardvera

Vreme Autor/ka Naslov
TBD-TBD Ljiljana B. Lazarević i Goran Knežević xSample: Slobodna aplikacija prilagođena korisniku za uzorkovanje iskustava
TBD-TBD Branislav Gerazov Slobodan softver za govorne tehnologije
TBD-TBD Nadica Miljković, Limor Peer i Ana Trišović FAIR and Computational Reproducibility in Relation to Free Software and Open Hardware
TBD-TBD Dušan Grujić Slobodni softver za projektovanje analognih i digitalnih kola
TBD-TBD Zoran Ševarac Softverski alati otvorenog koda za VI
TBD-TBD Vladimir Otašević, Biljana Kosanović Otvoreni generator izveštaja i skripti zasnovan na parseru well-formed XML dokumenata


Žene u elektrotehnici i računarstvu

Vreme Autor/ka Naslov
TBD-TBD Miloš Đurić Hedi Lamar i frekvencijsko skakanje
TBD-TBD Emilija Radibratović Da li digitalna evolucija briše ironiju iz feminističkog mita o kiborgu?


PSSOH su podržali

Akademska Misao

Beograd, Srbija

DK maske

Beograd, Srbija


PSSOH partnerke i partneri

DESCON

Beograd, Srbija

LaIT

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Teodesk

Beograd, Srbija

KELM

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Let it be MIT

MIT konferencija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

BeFEM

Feministčki kulturni centar, Beograd, Srbija

SatRday konferencija

Beograd, Srbija

Data Science Srbija

Beograd, Srbija

Centar za ženske studije

Beograd, Srbija

R-Ladies

Beograd, Srbija

LiBRE! časopis

Beograd, Srbija

LibrePlanet

Libre Planet konferencija
Fondacija o slobodnom softveru

FSFE

Fondacija o slobodnom softveru
Evrope

PyCon Balkan

PyCon Balkan konferencija
Beograd, Srbija

LIRA

Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Beograd, Srbija

Vikimedija Srbije

Beograd, Srbija

WEE časopis (JWEE)

Beograd, Srbija

Tilda Centar

Novi Sad, Srbija

BalCCon

Novi Sad, Srbija

Haklab

Beograd, Srbija

Fedora Srbija

Novi Sad, Srbija

AMRES

Beograd, Srbija

Serbia.RDM

Beograd, Srbija

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348