Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 15. oktobar 2022, MESTO: amfiteatar 56, ETF, Beograd

Agenda

PSSOH konferencija

PSSOH je skraćenica od Primena Slobodnog Softvera i Otvorenog Hardvera.
Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.
Svi naši materijali su slobodno dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.

PSSOH VESTI

PSSOH 2022 (28. april 2022)

Određen je PSSOH 2022 datum!

PSSOH 2022 (13. april 2022)

Prijave za Vikimedija UNLOCK Accelerator su otvorene! Više informacija je dostupno na sajtu
Univerziteta u Beogradu - Elektrotehničkog fakutleta i na sajtu UNLOCK programa.

Misija & vizija

Naš cilj je da promovišemo primenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kao i da ukažemo na ulogu i prisustvo žena u električnom inženjerstvu i računarstvu. Pridržavamo se Ideje vodilje i Kodeksa ponašanja LibrePlanet konferencije koji su u skladu sa našim stavovima i ciljevima (prevod je dostupan na: 10.5281/zenodo.1421274).


Datum & vreme

Peta PSSOH jednodnevna konferencija se sastoji od predavanja po pozivu.
PSSOH će se održati u zgradi Tehničkih fakulteta (na ETF-u) ili virtuelno u subotu 15. oktobra 2022. godine.


Urednički odbor

vanr. prof. dr Nadica Miljković
Urednica i rukovodilac
Organizacionog odbora

Katedra za signale i sisteme
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

prof. dr Predrag Pejović
Urednik

Katedra za elektroniku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

vanr. prof. dr Miloš Cvetanović
Urednik

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u BeograduOrganizacioni odbor

doc. dr Miloš Bjelić
Predsedavajući

Katedra za telekomunikacije
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

dipl. inž. Nikola Todorović, Alumnum
Predsedavajući

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu


Dejan Petković, student
Član

Dragica Nikolić, studentkinja
Članica
Živana Garašević, master studentkinja
Članica
Jovan Sandić, master student
Član

Mihajlo Pavlović, student
Član
Sara Živković, master studentkinja
Član
Danilo Đokić, asistent
Član
Pavle Radojković, master student
Član

Ostali PSSOH odbori

Članice i članovi naučnog odbora

 • Prof. Predrag Pejović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Miloš Cvetanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Nadica Miljković, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Vladimir Milovanović, Kragujevac, Srbija
 • Prof. Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija
 • Prof. Gordana Gardašević, Banja Luka, BiH
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • Dipl. inž. Dragan Satarić, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Branislav Gerazov, Skoplje, Makedonija
 • MS Biljana Kosanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Zaharije Radivojević, Beograd, Srbija
 • Prof. Miloš Daković, Podgorica, Crna Gora
 • Viš. nauč. sar. Miloš Đorđević, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Članice i članovi organizacionog odbora (van ETF-a)

 • Đurđa Timotijević, MSc, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Iris Žeželj, Beograd, Srbija
 • Viš. nauč. saradnik Ljiljana B. Lazarević, Beograd, Srbija
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • Prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
 • Dipl. inž. Bojana Satarić, Beograd, Srbija
 • Viš. nauč. saradnik Dejana Pavlović, Beograd, Srbija

PSSOH Agenda 2022

DATUM & MESTO: 15. oktobar, 2022 na ETF-u
VREMENSKA ZONA: lokalno vreme u Beogradu (srednjoevropsko, eng. CET)
Svi materijali za PSSOH su dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.
Pogledajte ovogodišnju video najavu na: YouTube-u.

Uvodna sesija

Vreme Govornik(ica) Naslov
10:00-10:05 ETF dekan prof. Dejan Gvozdić Dobrodošlica!
10:05-10:20 PSSOH urednica vanr. prof. Nadica Miljković Peta PSSOH konferencija iz perspektive uredničkog odbora


Plenarna sesija

Vreme Autor Naslov
10:20-11:20
Italo Vignoli
One of the founders and team members of The Document Foundation,
and main spokesperson
FOSS Sustainability


PSSOH sesija sa predavanjima po pozivu

Vreme Autor(ka)/i(ke) Naslov
12:20-12:40 Miloš Đorđević ispred Kolaboracije CMS Otvoreni podaci Kolaboracije CMS u CERN-u: status i planovi
12:40-13:00 Tamara Vučenović Kako da prepoznamo lažne vesti u savremenom tehnološkom okruženju - primeri iz prakse
13:00-13:20 Ana Gavrovska Video analiza pomoću otvorenog FFmpeg alata i izbor kodeka
13:20-13:40 Kannika Thaimai, Ivana Madžarević Driving Innovation in Free Knowledge with UNLOCK Accelerator
13:40-14:00 Andrijana Todosijević, Katarina Simonović, Anđela Arsović Upravljanje logovima i vizuelizacija statistika korišćenja AMRES servisa upotrebom open-source alata


PSSOH su podržali

Akademska Misao

Beograd, Srbija

LotusFlare

Beograd, Srbija


PSSOH partnerke i partneri

DESCON

Beograd, Srbija

LaIT

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Serbia.RDM

Beograd, Srbija

KELM

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Let it be MIT

MIT konferencija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

BeFEM

Feministčki kulturni centar, Beograd, Srbija

SatRday konferencija

Beograd, Srbija

Data Science Srbija

Beograd, Srbija

Centar za ženske studije

Beograd, Srbija

R-Ladies

Beograd, Srbija

LiBRE! časopis

Beograd, Srbija

LibrePlanet

Libre Planet konferencija
Fondacija o slobodnom softveru

FSFE

Fondacija o slobodnom softveru
Evrope

PyCon Balkan

PyCon Balkan konferencija
Beograd, Srbija

LIRA

Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Beograd, Srbija

Vikimedija Srbije

Beograd, Srbija

WEE časopis (JWEE)

Beograd, Srbija

Tilda Centar

Novi Sad, Srbija

BalCCon

Novi Sad, Srbija

Haklab

Beograd, Srbija

Fedora Srbija

Novi Sad, Srbija

AMRES

Beograd, Srbija

OSCS

Beograd, Srbija

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348