Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 15. oktobar 2022, MESTO: amfiteatar 56, ETF, Beograd

AgendaPSSOH konferencija

PSSOH je skraćenica od Primena Slobodnog Softvera i Otvorenog Hardvera.
Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.
Svi naši materijali su slobodno dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.

PSSOH VESTI

PSSOH 2022 (18. mart 2023)

Balkan Magazin je objavio članak Itala Vinjolija na temu digitalnog suverentiteta kao autorizovani sažetak predavanja za PSSOH konferenciju u 2021. godini (YouTube video i Zenodo prezentacija su dostupni na https://youtu.be/ovZYXxI5Fx8 i https://doi.org/10.5281/zenodo.5713733). Članak je dostupan na: http://www.balkanmagazin.net/tehnologija/cid132-330792/softver-otvorenog-koda-i-otvoreni-standardi-za-digitalni-suverenitet.

PSSOH 2022 (22. novembar 2022)

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi dana 30. novembra i 1. decembra 2022. u Rektoratu Univerziteta u Beogradu i u Zagrebu (SRCE), kao i online organizuje radionicu o radu sa podacima i softverom otvorenog koda za otvorenu nauku (eng. “Hands-on workshop: Touching on Data and Open-Source Software for Open Science“). Događaj će se odvijati na engleskom.
Detalji su dostupni na https://ni4os.eu/hands-on-workshop-touching-on-data-and-open-source-software-for-open-science/.
Prijave su dostupne na https://events.ni4os.eu/event/85/.

PSSOH 2022 (23. septembar 2022)

Registracije za PSSOH konferenciju su sada otvorene. Prijavite se OVDE.

PSSOH 2022 (23. septembar 2022)

Od 23. septembra 2022, PSSOH tim je postavio upitnik koji će biti stalno aktivan gde svi zainteresovani mogu da ostave svoje komentare i sugestije. Napišite nam šta mislite o PSSOH konferenciji OVDE.

PSSOH 2022 (28. april 2022)

Određen je PSSOH 2022 datum!

PSSOH 2022 (13. april 2022)

Prijave za Vikimedija UNLOCK Accelerator su otvorene! Više informacija je dostupno na sajtu
Univerziteta u Beogradu - Elektrotehničkog fakutleta i na sajtu UNLOCK programa.

Misija & vizija

Naš cilj je da promovišemo primenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kao i da ukažemo na ulogu i prisustvo žena u električnom inženjerstvu i računarstvu. Pridržavamo se Ideje vodilje i Kodeksa ponašanja LibrePlanet konferencije koji su u skladu sa našim stavovima i ciljevima (prevod je dostupan na: 10.5281/zenodo.1421274).


Datum & vreme

Peta PSSOH jednodnevna konferencija se sastoji od predavanja po pozivu.
PSSOH će se održati u zgradi Tehničkih fakulteta (na ETF-u) ili virtuelno u subotu 15. oktobra 2022. godine.


Urednički odbor

vanr. prof. dr Nadica Miljković
Urednica i rukovodilac
Organizacionog odbora

Katedra za signale i sisteme
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

vanr. prof. dr Miloš Cvetanović
Urednik

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u BeograduOrganizacioni odbor

doc. dr Miloš Bjelić
Predsedavajući

Katedra za telekomunikacije
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

dipl. inž. Nikola Todorović, Alumnum
Predsedavajući

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu


Dejan Petković, student
Član

Dragica Nikolić, studentkinja
Članica
Živana Garašević, master studentkinja
Članica
Jovan Sandić, master student
Član

Mihajlo Pavlović, student
Član
Sara Živković, master studentkinja
Članica
Danilo Đokić, asistent
Član
Pavle Radojković, master student
Član
Lena Milovanović, studentkinja
Članica

Ostali PSSOH odbori

Članice i članovi naučnog odbora

 • Vanr. prof. Miloš Cvetanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Nadica Miljković, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Vladimir Milovanović, Kragujevac, Srbija
 • Prof. Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija
 • Prof. Gordana Gardašević, Banja Luka, BiH
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • Dipl. inž. Dragan Satarić, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Branislav Gerazov, Skoplje, Makedonija
 • MS Biljana Kosanović, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Zaharije Radivojević, Beograd, Srbija
 • Prof. Miloš Daković, Podgorica, Crna Gora
 • Viš. nauč. sar. Miloš Đorđević, Institut za nuklearne nauke "Vinča"

Članice i članovi organizacionog odbora (van ETF-a)

 • Đurđa Timotijević, MSc, Beograd, Srbija
 • Vanr. prof. Iris Žeželj, Beograd, Srbija
 • Viš. nauč. saradnik Ljiljana B. Lazarević, Beograd, Srbija
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • Prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
 • Dipl. inž. Bojana Satarić, Beograd, Srbija
 • Viš. nauč. saradnik Dejana Pavlović, Beograd, Srbija

PSSOH Agenda 2022

DATUM & MESTO: 15. oktobar, 2022 na ETF-u
VREMENSKA ZONA: lokalno vreme u Beogradu (srednjoevropsko, eng. CET)
Svi materijali za PSSOH su dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.
Pogledajte ovogodišnju video najavu na: YouTube-u.

Uvodna sesija

Vreme Govornik(ica) Naslov
10:00-10:05 ETF dekan prof. Dejan Gvozdić Dobrodošlica!
YouTube video
10:05-10:20 PSSOH urednica vanr. prof. Nadica Miljković Peta PSSOH konferencija iz perspektive uredničkog odbora
YouTube video


Plenarna sesija

Vreme Autor Naslov
10:20-11:20
Italo Vignoli
One of the founders and team members of The Document Foundation,
and main spokesperson
FOSS Sustainability
YouTube video


PSSOH sesija sa predavanjima po pozivu

Vreme Autor(ka)/i(ke) Naslov
12:20-12:40 Miloš Đorđević ispred Kolaboracije CMS Otvoreni podaci Kolaboracije CMS u CERN-u: status i planovi
YouTube video
12:40-13:00 Tamara Vučenović Kako prepoznati lažne vesti u savremenom tehnološkom okruženju - Primeri iz prakse
YouTube video
13:00-13:20 Ana Gavrovska Video analiza pomoću otvorenog FFmpeg alata i izbor kodeka
13:20-13:40 Kannika Thaimai, Ivana Madžarević Driving Innovation in Free Knowledge with UNLOCK Accelerator
13:40-14:00 Andrijana Todosijević, Katarina Simonović, Anđela Arsović Upravljanje logovima i vizuelizacija statistika korišćenja AMRES servisa upotrebom open-source alata
YouTube video
14:00 Miloš Cvetanović Zatvaranje konferencije
YouTube video


PSSOH su podržali

Akademska Misao

Beograd, Srbija

LotusFlare

Beograd, Srbija


PSSOH partnerke i partneri

DESCON

Beograd, Srbija

LaIT

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Serbia.RDM

Beograd, Srbija

KELM

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Let it be MIT

MIT konferencija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

BeFEM

Feministčki kulturni centar, Beograd, Srbija

SatRday konferencija

Beograd, Srbija

Data Science Srbija

Beograd, Srbija

Centar za ženske studije

Beograd, Srbija

R-Ladies

Beograd, Srbija

LiBRE! časopis

Beograd, Srbija

LibrePlanet

Libre Planet konferencija
Fondacija o slobodnom softveru

FSFE

Fondacija o slobodnom softveru
Evrope

PyCon Balkan

PyCon Balkan konferencija
Beograd, Srbija

LIRA

Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Beograd, Srbija

Vikimedija Srbije

Beograd, Srbija

WEE časopis (JWEE)

Beograd, Srbija

Tilda Centar

Novi Sad, Srbija

BalCCon

Novi Sad, Srbija

Haklab

Beograd, Srbija

Fedora Srbija

Novi Sad, Srbija

AMRES

Beograd, Srbija

OSCS

Beograd, Srbija

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348