Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera

DATUM: 24. oktobar 2020

MESTO: ETF, Beograd

PSSOH konferencija

PSSOH je skraćenica od Primena Slobodnog Softvera i Otvorenog Hardvera.
Organizator PSSOH konferencije je Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet.
Svi naši materijali su slobodno dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh/.

PSSOH VESTI

PSSOH 2020 (27. novembar 2019)

Sa zadovoljstvom najavljujemo da će LibreOffice predstavnici održati plenarno predavanje tokom PSSOH 2020!

PSSOH inicijativa (25. jun 2020)

Zahvaljujući inicijativi PSSOH uredničkog odbora i podršci menadžmenta Računskog centra ETF-a, računari u učionicama na ETF-u sada imaju obavezan slobodan softver i softver otvorenog koda (LibreOffice, Maxima i GNU Octave)!

PSSOH će biti virtuelan (25. septembar 2020)

Više informacija će biti dostupno uskoro.

Misija & vizija

Naš cilj je da promovišemo primenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kao i da ukažemo na ulogu i prisustvo žena u električnom inženjerstvu i računarstvu. Pridržavamo se Ideje vodilje i Kodeksa ponašanja LibrePlanet konferencije koji su u skladu sa našim stavovima i ciljevima (prevod je dostupan na: 10.5281/zenodo.1421274).


Datum & vreme

Treća PSSOH jednodnevna konferencija se sastoji od predavanja po pozivu.
PSSOH će se održati u zgradi Tehničkih fakulteta (na ETF-u) u subotu 24. oktobra 2020. godine.


Urednički odbor

vanr. prof. dr Nadica Miljković
Urednica i rukovodilac
Organizacionog odbora

Katedra za signale i sisteme
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

prof. dr Predrag Pejović
Urednik

Katedra za elektroniku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

vanr. prof. dr Miloš Cvetanović
Urednik

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u BeograduOrganizacioni odbor

as. dr Miloš Bjelić
Predsedavajući

Katedra za telekomunikacije
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

Nikola Todorović, student
Predsedavajući

Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu


Dejan Petković, student
Član

Dragica Nikolić, studentkinja
Članica
Živana Garašević, studentkinja
Članica
Jovan Sandić, student
Član

Mihajlo Pavlović, student
Član
Nenad Popović, student
Član
Miloš Budimir, student
Član

Ostali PSSOH odbori

Članice i članovi naučnog odbora

 • prof. Predrag Pejović, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Miloš Cvetanović, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Nadica Miljković, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Vladimir Milovanović, Kragujevac, Srbija
 • prof. Jaka Sodnik, Ljubljana, Slovenija
 • prof. Gordana Gardašević, Banja Luka, BiH
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • dipl. inž. Dragan Satarić, Beograd, Srbija
 • doc. Branislav Gerazov, Skoplje, Makedonija
 • MS Biljana Kosanović, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Zaharije Radivojević, Beograd, Srbija

Članice i članovi organizacionog odbora (van ETF-a)

 • Đurđa Timotijević, MSc, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Iris Žeželj, Beograd, Srbija
 • viš. nauč. saradnik Ljiljana B. Lazarević, Beograd, Srbija
 • Milica Ševkušić, Beograd, Srbija
 • vanr. prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
 • dipl. inž. Bojana Satarić, Beograd, Srbija
 • viš. nauč. saradnik Dejana Pavlović, Beograd, SrbijaVolonterke i volonteri

 • Milan Antić, MSc, Alumnum, Beograd, Srbija
 • uskoro će biti objavljena i druga imena

Preliminarna PSSOH Agenda 2020

DATUM & MESTO: 24. oktobar, 2020 u glavnoj zgradi ETF-a
VREMENSKA ZONA: lokalno vreme u Beogradu (srednjoevropsko, eng. CET)
REGISTRACIJA: Uskoro počinje!
Svi materijali za 2020. godinu su dostupni na: https://zenodo.org/communities/pssoh2020/.
Preliminarni program je, takođe, dostupan na Zenodo-u.

Uvodna sesija

Vreme Autor(ka) Naslov
10:00-10:05 ETF dekan Milo Tomašević Govor dobrodošlice!
10:05-10:30 PSSOH urednički odbor Treći PSSOH iz ugla uredničkog odbora


Plenarna sesija

Vreme Autor Naslov
10:30-11:30
Italo Vignoli
One of the founders and team members of The Document Foundation,
and main spokesperson
LibreOffice 10th Anniversary:
The Many Faces of a Global FOSS Community


Slobodan softver i otvoren hardver u elektrotehnici i računarstvu

Vreme Autor(ka)/i(ke) Naslov
12:10-12:30 Predrag Pejović, Nadica Miljković,
Miloš Cvetanović, Milica Ševkušić
Licence slobodnog softvera i otvorenog hardvera:
Kratko uputstvo za nestrpljive
12:30-12:50 Sovjetka Krstivojević Prediktivni model potrošnje električne energije baziran na slobodnom softveru
12:50-13:10 Zaharije Radivojević, Saša Stojanović,
Miloš Cvetanović
Pregled simulatora pogodonih za držanje nastave iz
Arhitekture i organizacije računara
13:10-13:30 Gordana Gardašević, Milica Lekić Mogućnosti determinističkog umrežavanja u industrijskim
Internet of Things primjenama
13:30-13:50 Vuk Batanović, Nikola Ljubešić,
Tanja Samardžić, Maja Miličević
Otvoreni resursi i tehnologije za obradu srpskog jezika
13:50-14:10 Vladimir Otašević, Biljana Kosanović Primena softvera otvorenog koda kod vizuelizacije podataka
14:10-14:30 Aleksandar R. Milić Otvoreni hardver za realizaciju pogona električnog bicikla


Slobodan softver i softver otvorenog koda u društvenim naukama, humanistici, lingvistici,
meteorologiji i matematici

Vreme Autor(ka)/i(ke) Naslov
15:30-15:50 Ivana Tošić Primena slobodnog softvera u meteorologiji
15:50-16:10 Nataša Ćirović Primena matematičkog softvera u nastavi numeričke matematike
za studente elektrotehnike
16:10-16:30 Aleksandra Lazić, Ljiljana B. Lazarević,
Danka Purić, Iris Žeželj
Otvoreni repozitorijum psiholoških instrumenata na srpskom jeziku
16:30-16:50 Miloš Đurić Alati slobodnog softvera za računarsku lingvistiku: Kratak pregled
16:50-17:10 Andrija Sagić Otvorena biblioteka
17:10-17:30 Dušica Filipović Đurđević Slobodni i otvoreni softver u laboratorijskim
i mrežnim istraživanjima u eksperimentalnoj psihologiji


Žene u elektrotehnici i računarstvu

Vreme Autor(ka)/i(ke) Naslov
17:30-17:50 Ivana Madžarević, Nebojša Ratković Rodna raznolikost na Vikipediji: Primeri iz prakse


PSSOH post-konferencijske radionice

DATUM & MESTO: 31. oktobar, 2020 u glavnoj zgradi ETF-a
VREMENSKA ZONA: lokalno vreme u Beogradu (srednjoevropsko, eng. CET)

Vreme Autori Naslov
11:00-13:30 Nikola Todorović, Mihajlo Pavlović, Dejan Petković Radionica instaliranja Linkusa
17:00-19:00 Desiree Željka Milošević, Vanja Stanić Kako napraviti Klimerka


PSSOH su podržali

Akademska Misao

Beograd, Srbija

Comtrade System Integration

Beograd, Srbija


PSSOH partnerke i partneri

FTN

Univerzitet u Novom Sadu

LaIT

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Teodesk

Beograd, Srbija

KELM

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Let it be MIT

MIT konferencija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

BeFEM

Feministčki kulturni centar, Beograd, Srbija

SatRday konferencija

Beograd, Srbija

Data Science Srbija

Beograd, Srbija

Centar za ženske studije

Beograd, Srbija

R-Ladies

Beograd, Srbija

LiBRE! časopis

Beograd, Srbija

LibrePlanet

Libre Planet konferencija
Fondacija o slobodnom softveru

FSFE

Fondacija o slobodnom softveru
Evrope

PyCon Balkan

PyCon Balkan konferencija
Beograd, Srbija

LIRA

Laboratorija za istraživanje individualnih razlika
Beograd, Srbija

Vikimedija Srbije

Beograd, Srbija

WEE časopis (JWEE)

Beograd, Srbija

Tilda Centar

Novi Sad, Srbija

BalCCon

Novi Sad, Srbija

Haklab

Beograd, Srbija

Fedora Srbija

Novi Sad, Srbija

AMRES

Beograd, Srbija

Adresa


Bulevar kralja Aleksandra 73
11000 Beograd, Srbija

Telefon


+381 11 3218 348